Afdrukken

Naar het incassobureau

Mijn vordering wordt voor bereid voor het incassobureau

U heeft de afgelopen periode twee keer een herinnering en een keer een aanmaning ontvangen en hierop niet gereageerd. We hebben diverse malen geprobeerd u telefonisch te bereiken of per e-mail en u reageert hier niet op!

Dan wordt uw dossier voorbereid voor een incassotraject bij ons incassobureau.

Wat houdt dit precies voor u in? Uw vordering (openstaande bedrag) wordt aangeboden bij een incassobureau ter incasso. Dit betekent dat de kinderopvang of Kinderopvang Support niet langer de aangewezen partij is om overleg te plegen over de betaling van uw openstaande factuur. Alle correspondentie over de openstaande facturen en een eventuele betaalregeling gebeurt via het incassobureau. 

Wettelijke incassokosten

Dit incassobureau werkt niet gratis, deze rekenen 15% van het openstaande bedrag (de wettelijke incassokosten) en zal deze kosten op u verhalen. 

Juridische stappen

Daarnaast heeft het incassobureau de mogelijkheden, mocht u ook hier niet mee willen werken aan een betaalregeling, om uw dossier voor te dragen aan de rechter. De rechter zal op grond van het voorgelegde dossier een uitspraak doen over de rechtmatigheid van de vordering.

De kosten voor deze rechtszaak zijn voor rekening van de verliezende partij. In veel gevallen is dit de klant, omdat deze diensten heeft afgenomen en deze niet heeft betaald. De kosten bedragen rond de € 800,- 

Deurwaarder

Nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan wordt uw vordering overgedragen aan de deurwaarder. De deurwaarder zal op grond van de gerechtelijke uitspraak met u een betaalregeling treffen voor de totale som van de vordering. Dat is op dat moment het totaal van de openstaande facturen, de 15% incassokosten en de kosten van de rechtszaak. Mocht ook hier geen medewerking van uw kant zijn, heeft de deurwaarder de mogelijkheden tot het leggen van beslag op inkomen of goederen.  

Een betaalregeling via de kinderopvang is altijd een betere keuze, neem contact op voordat uw dossier bij het incassobureau ligt. 

Zodra het daar ligt, is er geen weg terug en zijn er minimaal de wettelijke incassokosten die in rekening worden gebracht.  

Inhoudsopgave