Afdrukken

Ik kan mijn betaalregeling niet nakomen.

Wat gebeurt er als ik mijn betaalregeling niet kan nakomen?

Als u een betaalregeling heeft, met ons of de kinderopvangorganisatie, die u door omstandigheden niet kunt nakomen dient u contact met ons op te nemen. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden die er nog zijn. Zolang we in gesprek blijven over de betaalachterstand komen we tot een oplossing.  

Mocht u besluiten om zich niet aan de gemaakte betaalregeling te houden, door welke oorzaak dan ook. Zijn wij genoodzaakt uw vordering over te dragen aan ons incassobureau. De bijkomende kosten van dit incassotraject zullen voor uw rekening komen. 

Inhoudsopgave