Afdrukken

Jaaropgave niet compleet

Waarom ontbreken er maanden aan mijn jaaropgave

U heeft een jaaropgave ontvangen waaraan een maand of maanden ontbreken. 

Dit is meestal het geval als u nog niet alle facturen heeft betaald.

Uw kinderopvangorganisatie is verplicht om u een jaaropgave te verstrekken van de afgenomen en betaalde kinderopvang. Zodra u opvangsubsidie heeft ontvangen en deze niet heeft gebruikt om de kinderopvang van te betalen moeten wij dit aan de belastingdienst melden. Wij doen dit maandelijks en aan het eind van het jaar nogmaals over het gehele jaar. De belastingdienst gebruikt deze gegevens voor het verrekenen met uw aangifte van de inkomstenbelasting. 

Indien u achteraf (nadat u de jaaropgaven heeft ontvangen) de openstaande factuur betaald, kunt u een nieuwe jaaropgave bij ons aanvragen. Deze kunt u dan gebruiken om een correctie te doen op de aangifte van uw inkomstenbelasting.  

Dit is allemaal erg omslachtig en we adviseren u dan ook om alle facturen voor 1 februari van het volgende boekjaar te hebben voldaan.

Mocht u vinden dat u onterechte een incomplete jaaropgave heeft ontvangen, neem dan via dit support portaal contact met ons op. Wij zoeken dit graag samen met u uit.

Inhoudsopgave